MEGGY-T s.r.o.
Jelenec 278
951 73 Jelenec
IČO: 52 189 562
DIČ: 212 092 41 68
IČDPH:SK2120924168

tel.č.:
037/631 34 38

e-mail:
objednavka@meggy.sk
meggy@meggy.sk

Metodické materiály na CD nosičoch

V pravidelných polročných intervaloch vydávame na CD nosičoch vypracované metodické materiály k jednotlivým predmetom a témam. Tieto materiály obsahujú:

 • plány práce PK,
 • časovo-tematické plány,
 • písomné práce,
 • testy,
 • vstupné a výstupné previerky,
 • riaditeľské previerky,
 • laboratórne práce,
 • ďalšie materiály podľa druhu predmetu,
 • kapitoly z histórie predmetu,
 • pravidelné úlohy ma predmetové olympiády,
 • legislatívne a ďalšie materiály k integrovaným žiakom.

Doteraz vydané CD:

Matematika
(matematika)
Škola 2
(legislatíva, slovenský jazyk, 1. ročník ZŠ)
Škola 3
(integrácia, dejepis, 2.- 4. ročník ZŠ)
Škola 4
(1.- 4. ročník ZŠ, integrácia)
Škola 5
(chémia, zemepis, matematika, integrácia ČTP, myšlienky slávnych).
Škola 6
(anglický jazyk, nemecký jazyk, telesná výchova)
Škola 7
(informatika, fyzika, prírodopis, matematika, zrnká múdrosti).
Škola 8
(vianočné piesne)
Škola 9
(riaditeľské previerky s.j. 1-4. roč., mat. 1-4. roč., s.j. 5-9. roč., mat. 5-9. roč.)
Škola 10
(výletnícke piesne)
Škola 11
(výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska výchova, náboženská výchova, etická výchova)
Škola 12
(testy z matematiky pre 5.- 9. ročník, o matematike a matematikoch)

Obsah dostupný po kliknutí na náhľady.